”Vid sidan av NMR så framstår de flesta rörelser som habila”

Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har förbjudits av både tings- och hovrätten i Finland. Även i Sverige är frågan om förbud mot NMR aktuell på den politiska agendan. Nu väcks frågan om detta är rätt väg att möta radikalisering och nazism. Forskaren och föreståndaren för Segerstedtinstitutet Christer Mattsson: ”Jag tror inte man löser själva grundproblemet”. Han har tillsammans med Thomas Johansson skrivit boken ”Den hatfulle andre – Vägar in i och ut ur nynazistiska rörelser”.

”Vid sidan av NMR så framstår de flesta rörelser som habila”

Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har förbjudits av både tings- och hovrätten i Finland. Även i Sverige är frågan om förbud mot NMR aktuell på den politiska agendan. Nu väcks frågan om detta är rätt väg att möta radikalisering och nazism. Forskaren och föreståndaren för Segerstedtinstitutet Christer Mattsson: ”Jag tror inte man löser själva grundproblemet”. Han har tillsammans med Thomas Johansson skrivit boken ”Den hatfulle andre – Vägar in i och ut ur nynazistiska rörelser”.

Hela program

15 avsnitt

Live