tv4play logo

Här är positiva trenden i pandemins klimatpåverkan: "Fantastisk utveckling"

Johan Kuylenstierna, vice ordförande Klimatpolitiska rådet, summerar hur pandemin har påverkat klimatet och vädret under sommaren. Mycket ser deppigt ut, men han pekar också på en historiskt positiv trend i coronans spår.

Här är positiva trenden i pandemins klimatpåverkan: "Fantastisk utveckling"

Johan Kuylenstierna, vice ordförande Klimatpolitiska rådet, summerar hur pandemin har påverkat klimatet och vädret under sommaren. Mycket ser deppigt ut, men han pekar också på en historiskt positiv trend i coronans spår.

Hela program

15 avsnitt