tv4play logo

Kvinnor passar bäst i hemmet - enligt reklamen

Enligt rapporten Rättvisaren 2020 som lanseras idag förstärker reklamen könsrollerna då kvinnor porträtteras som passiva och mer sårbara och vistas oftare i hemmet medan männen är aktiva och ofta experter. Dessutom är unga, vita och smala människor överrepresenterade i svensk reklam medan äldre, icke-vita, överviktiga och personer med funktionsnedsättningar nästan inte syns alls. Ricki Rebecka Petrini, marknads- och kommunikationschef på Mediekompaniet som tagit fram rapporten gästar tillsammans med Tomas Gunnarsson, fotograf och genusvetare.

Kvinnor passar bäst i hemmet - enligt reklamen

Enligt rapporten Rättvisaren 2020 som lanseras idag förstärker reklamen könsrollerna då kvinnor porträtteras som passiva och mer sårbara och vistas oftare i hemmet medan männen är aktiva och ofta experter. Dessutom är unga, vita och smala människor överrepresenterade i svensk reklam medan äldre, icke-vita, överviktiga och personer med funktionsnedsättningar nästan inte syns alls. Ricki Rebecka Petrini, marknads- och kommunikationschef på Mediekompaniet som tagit fram rapporten gästar tillsammans med Tomas Gunnarsson, fotograf och genusvetare.

Hela program

13 avsnitt