tv4play logo

Stora turisttappet: ”Åh gud vad hände här?”

Pandemin har slagit hårt mot flera delar av samhället. Turistnäringen är såklart inget undantag. För att se hur stort tappet blev så har Elma Jakupovic som arbetar för Statistiska centralbyrån tagit fram siffror – så få ville turista i Sverige sommaren 2020.

Stora turisttappet: ”Åh gud vad hände här?”

Pandemin har slagit hårt mot flera delar av samhället. Turistnäringen är såklart inget undantag. För att se hur stort tappet blev så har Elma Jakupovic som arbetar för Statistiska centralbyrån tagit fram siffror – så få ville turista i Sverige sommaren 2020.

Hela program

13 avsnitt