tv4play logo

Miljöpartiets kluvenhet inför språkrörsvalet: "De två lyser klarast"

Efter Isabella Lövin adresserade sin avång har X kandidater trätt fram som eventuella efterträdare. Anders Philblad går igenom alla kandidaters plus- och minus-sidor.

Miljöpartiets kluvenhet inför språkrörsvalet: "De två lyser klarast"

Efter Isabella Lövin adresserade sin avång har X kandidater trätt fram som eventuella efterträdare. Anders Philblad går igenom alla kandidaters plus- och minus-sidor.

Hela program

14 avsnitt