tv4play logo

Vegomaten "Så töntigt att ta det här på EU-nivå"

Nyhetspanelens Eva Hamilton, Anna Heardy och Sakine Madon diskuterar ifall vegokorv verkligen får kallas vegokorv? Och är det EU:s sak att bestämma?

Vegomaten "Så töntigt att ta det här på EU-nivå"

Nyhetspanelens Eva Hamilton, Anna Heardy och Sakine Madon diskuterar ifall vegokorv verkligen får kallas vegokorv? Och är det EU:s sak att bestämma?

Hela program

14 avsnitt