tv4play logo

Tomas Andersson Wij med ”Sträck ut dina armar”

Artisten Tomas Andersson Wij framför ”Sträck ut dina armar” i Nyhetsmorgon. På piano: Andreas Hedén.

Tomas Andersson Wij med ”Sträck ut dina armar”

Artisten Tomas Andersson Wij framför ”Sträck ut dina armar” i Nyhetsmorgon. På piano: Andreas Hedén.

Hela program

14 avsnitt