tv4play logo

Läget på IVA: ”Jättealarmerande – stora sjukluckor bland personalen”

Johan Styrud, överläkare och ordförande i Stockholms läkarförening och Katja Fogelberg, IVA-sjuksköterska Karolinska rapporterar om läget i sjukvården och berättar om oron i vården inför vintern.

Läget på IVA: ”Jättealarmerande – stora sjukluckor bland personalen”

Johan Styrud, överläkare och ordförande i Stockholms läkarförening och Katja Fogelberg, IVA-sjuksköterska Karolinska rapporterar om läget i sjukvården och berättar om oron i vården inför vintern.

Hela program

15 avsnitt