tv4play logo

Långtidssjuka barn i covid-19: ”Känner igen symtomen från vuxensidan”

Åsa Kristoferson Hedlund, covidföreningen berättar om hur flera ansikten av covid kommer fram och vi tycker inte man varnas tillräckligt för hur dålig man kan bli. Man forskar inte på problemen och många lider av att man inte får adekvat hjälp. Barnen är om möjligt ännu mer osynliga eftersom många inte ens testats.

Långtidssjuka barn i covid-19: ”Känner igen symtomen från vuxensidan”

Åsa Kristoferson Hedlund, covidföreningen berättar om hur flera ansikten av covid kommer fram och vi tycker inte man varnas tillräckligt för hur dålig man kan bli. Man forskar inte på problemen och många lider av att man inte får adekvat hjälp. Barnen är om möjligt ännu mer osynliga eftersom många inte ens testats.

Hela program

15 avsnitt