tv4play logo

Kartläggning av biverkningar mot Covid-19: ”Hittills få allvarliga biverkningar”

Ali Mirazimi, professor virologi Karolinska Institutet har jämfört biverkningar hos vaccinerade personer i världen och kan konstatera att det hittills rört sig om få allvarliga biverkningar på kort sikt. Men ännu så länge kan man inte vara säker på hur det ser ut på lång sikt. Vanligtvis uppstår de flesta biverkningarna i samband med vaccinationstillfället.

Kartläggning av biverkningar mot Covid-19: ”Hittills få allvarliga biverkningar”

Ali Mirazimi, professor virologi Karolinska Institutet har jämfört biverkningar hos vaccinerade personer i världen och kan konstatera att det hittills rört sig om få allvarliga biverkningar på kort sikt. Men ännu så länge kan man inte vara säker på hur det ser ut på lång sikt. Vanligtvis uppstår de flesta biverkningarna i samband med vaccinationstillfället.

Hela program

15 avsnitt