tv4play logo

När ska man söka hjälp? - Tittarnas frågor om fertilitet och IVF

Kevin och Markiz har genomfört en IVF-behandling. Tillsammans med fertilitetsläkaren Caroline Tristen och svarar de på tittarnas frågor om fertilitet och IVF. När ska man söka hjälp och hur skaffar man bäst stöd under resan mot att få barn?

När ska man söka hjälp? - Tittarnas frågor om fertilitet och IVF

Kevin och Markiz har genomfört en IVF-behandling. Tillsammans med fertilitetsläkaren Caroline Tristen och svarar de på tittarnas frågor om fertilitet och IVF. När ska man söka hjälp och hur skaffar man bäst stöd under resan mot att få barn?