tv4play logo

Så släcker du en brand med brandfilt och brandsläckare

Varje dag brinner det i snitt i 17 hem i Sverige, enligt statistik från Brandskyddsföreningen. En mardröm för många av de drabbade, men man kan förbereda sig och det finns viktig kunskap att lära sig om hur du ska agera. Maria Forsblom är på plats i Rosersberg, Stockholm, där många brandmän i dag övar på just hemmabränder.

Så släcker du en brand med brandfilt och brandsläckare

Varje dag brinner det i snitt i 17 hem i Sverige, enligt statistik från Brandskyddsföreningen. En mardröm för många av de drabbade, men man kan förbereda sig och det finns viktig kunskap att lära sig om hur du ska agera. Maria Forsblom är på plats i Rosersberg, Stockholm, där många brandmän i dag övar på just hemmabränder.

Hela program

15 avsnitt

Live