tv4play logo

Se robotarna som ska hjälpa vården

Kan vi lösa problemen inom vården med hjälp av digital teknik? På Nordens största mässa för E- hälsa i Göteborg finns det robotar som kan hjälpa till med att både gå och äta.

Se robotarna som ska hjälpa vården

Kan vi lösa problemen inom vården med hjälp av digital teknik? På Nordens största mässa för E- hälsa i Göteborg finns det robotar som kan hjälpa till med att både gå och äta.