tv4play logo

Kunden har inte alltid rätt: "Det ängsliga samhället"

Författaren Anna Dyhre och forskaren Anders Parment är övertygade om att vi har en övertro på att kundorientering, prestationsmätning och medborgar- och kundmakt skapar hållbara lösningar.

Kunden har inte alltid rätt: "Det ängsliga samhället"

Författaren Anna Dyhre och forskaren Anders Parment är övertygade om att vi har en övertro på att kundorientering, prestationsmätning och medborgar- och kundmakt skapar hållbara lösningar.

Hela program - 10 avsnitt

Live - 1 avsnitt