”Alla som har lungor kan få lungcancer – inte bara rökare”

,
9 min 44 sek
Lungcancer är den cancerform som dödar flest personer i Sverige. Varje år dör ungefär 4 000 personer i lungcancer, och en av anledningarna är att diagnosen är svår att ställa i ett tidigt stadie. Symtomen är ofta diffusa och vanligt förekommande, och trots att många söker vård tidigt tar det ofta lång tid innan man får en diagnos. Men, forskningen går framåt, och förhoppningen är att man med hjälp av AI-teknik ska kunna hitta de som befinner sig i riskgruppen.
7 månader sedan

”Alla som har lungor kan få lungcancer – inte bara rökare”

,
9 min 44 sek
Lungcancer är den cancerform som dödar flest personer i Sverige. Varje år dör ungefär 4 000 personer i lungcancer, och en av anledningarna är att diagnosen är svår att ställa i ett tidigt stadie. Symtomen är ofta diffusa och vanligt förekommande, och trots att många söker vård tidigt tar det ofta lång tid innan man får en diagnos. Men, forskningen går framåt, och förhoppningen är att man med hjälp av AI-teknik ska kunna hitta de som befinner sig i riskgruppen.
7 månader sedan