tv4play logo

Bröderna Bildt om ledarskap i en osäker värld

"När man inte ser så mycket får man lyssna lite mer,"- Nils och Carl Bildt och behovet av ledarskap som kan planera om och agera trots osäkerhet och kaos.

Bröderna Bildt om ledarskap i en osäker värld

"När man inte ser så mycket får man lyssna lite mer,"- Nils och Carl Bildt och behovet av ledarskap som kan planera om och agera trots osäkerhet och kaos.