tv4play logo

Då kommer coronasmittan öka mest i Sverige

Matematiska beräkningar från Tom Britton, professor i matematisk statistik, visar när ökningen av covid-19 accelerar som mest. Och redan nu kan mellan en halv miljon och en miljon vara smittade, enligt Brittons beräkningar. Den kommande utvecklingen beror på hur människor nu kommer att agera, menar han.

Då kommer coronasmittan öka mest i Sverige

Matematiska beräkningar från Tom Britton, professor i matematisk statistik, visar när ökningen av covid-19 accelerar som mest. Och redan nu kan mellan en halv miljon och en miljon vara smittade, enligt Brittons beräkningar. Den kommande utvecklingen beror på hur människor nu kommer att agera, menar han.

Hela program

15 avsnitt