tv4play logo
Sök

Detta händer när självkörande bilar luras av månen

Tesla gör bilar som har alla funktioner för att vara självkörande. Systemet är baserat på visuella medel som "ser" och ger möjlighet för bilen att analysera vad som sker under färd. Elon Musk har deklarerat att man når nivå 5 - helt självkörande bilar - i slutet av detta åt. Dock finns det ett problem: Bilen har en tendens att misstolka vissa av de visuella objekt kamerorna registrerar.

Detta händer när självkörande bilar luras av månen

Tesla gör bilar som har alla funktioner för att vara självkörande. Systemet är baserat på visuella medel som "ser" och ger möjlighet för bilen att analysera vad som sker under färd. Elon Musk har deklarerat att man når nivå 5 - helt självkörande bilar - i slutet av detta åt. Dock finns det ett problem: Bilen har en tendens att misstolka vissa av de visuella objekt kamerorna registrerar.