tv4play logo

Drönare kan rädda liv vid hjärtstopp

I dag överlever bara en av tio som får hjärtstopp utanför ett sjukhus. Men så många som sju av tio skulle kunna överleva om hjälpen bara kom fram snabbare, enligt Karolinska institutet, KI. Sofia Schierbeck, doktorand Hjärtstoppscentrum vid KI berättar om projektet som går ut på att skicka ut hjärtstartare med drönare till personer som drabbades av misstänkt hjärtstopp.

Drönare kan rädda liv vid hjärtstopp

I dag överlever bara en av tio som får hjärtstopp utanför ett sjukhus. Men så många som sju av tio skulle kunna överleva om hjälpen bara kom fram snabbare, enligt Karolinska institutet, KI. Sofia Schierbeck, doktorand Hjärtstoppscentrum vid KI berättar om projektet som går ut på att skicka ut hjärtstartare med drönare till personer som drabbades av misstänkt hjärtstopp.