tv4play logo

Enkla knepen för att bli mer miljösmart

Svenska konsumenter tycker att miljöfrågan är viktigt men kunskapen är låg hos de flesta av oss. Nio av tio får underkänt i miljökunskap. Miljövetaren och författaren Pernilla Johansson berättar om hur vi kan leva mer miljösmart i vardagen.

Enkla knepen för att bli mer miljösmart

Svenska konsumenter tycker att miljöfrågan är viktigt men kunskapen är låg hos de flesta av oss. Nio av tio får underkänt i miljökunskap. Miljövetaren och författaren Pernilla Johansson berättar om hur vi kan leva mer miljösmart i vardagen.