tv4play logo

Enkla knepet som skyddar dig från vanligaste typen av bilstöld

Bara under första halvan av det här året stals över 3 000 bilar, enligt en ny rapport från Larmtjänst och Trygg-Hansa. En vanlig typ av bilstöld är den så kallade relä-attacken. Men det finns ett mycket enkelt knep som sätter stopp för tjuvarna, berättar Mattias Pössl, motorexpert Trygg-Hansa.

Enkla knepet som skyddar dig från vanligaste typen av bilstöld

Bara under första halvan av det här året stals över 3 000 bilar, enligt en ny rapport från Larmtjänst och Trygg-Hansa. En vanlig typ av bilstöld är den så kallade relä-attacken. Men det finns ett mycket enkelt knep som sätter stopp för tjuvarna, berättar Mattias Pössl, motorexpert Trygg-Hansa.