tv4play logo
Sök

Experten larmar – farliga gifter i sportkläder

Sportkläderna innehåller farliga metaller - Så giftiga att tvättvattnet borde lämnas in som miljöfarligt avfall, berättar Anders Finnson, miljöexpert Svenskt Vatten.

Experten larmar – farliga gifter i sportkläder

Sportkläderna innehåller farliga metaller - Så giftiga att tvättvattnet borde lämnas in som miljöfarligt avfall, berättar Anders Finnson, miljöexpert Svenskt Vatten.

Hela program

15 avsnitt