tv4play logo

Få vuxna agerar när barn far illa: ”Vill inte trampa in i andras familjeliv”

Var tredje vuxen misstänker att ett barn i deras närhet far illa i hemmet. Men de flesta av dem är osäkra på hur de ska agera för att hjälpa barnet. ”Det är oroande att så många inte vet vad de ska göra. Vi vet att vuxna utanför hemmet är en av de allra starkaste skyddsfaktorerna för ett barn” säger Sara André, kurator BRIS.

Få vuxna agerar när barn far illa: ”Vill inte trampa in i andras familjeliv”

Var tredje vuxen misstänker att ett barn i deras närhet far illa i hemmet. Men de flesta av dem är osäkra på hur de ska agera för att hjälpa barnet. ”Det är oroande att så många inte vet vad de ska göra. Vi vet att vuxna utanför hemmet är en av de allra starkaste skyddsfaktorerna för ett barn” säger Sara André, kurator BRIS.