tv4play logo

Flyktingar löper lägre risk för självmord än svenskar: ”Väldigt förvånande”

Enligt forskning löper flyktingar större risk för psykiska ohälsa. Men en ny rapport från Vetenskapsrådet visar att risken att begå självmord faktiskt är lägre bland flyktingar som sökt uppehållstillstånd än bland personer födda i Sverige. Ellenor Mitendorfer Rutz, professor i försäkringsmedicin vid Karolinska, berättar mer.

Flyktingar löper lägre risk för självmord än svenskar: ”Väldigt förvånande”

Enligt forskning löper flyktingar större risk för psykiska ohälsa. Men en ny rapport från Vetenskapsrådet visar att risken att begå självmord faktiskt är lägre bland flyktingar som sökt uppehållstillstånd än bland personer födda i Sverige. Ellenor Mitendorfer Rutz, professor i försäkringsmedicin vid Karolinska, berättar mer.