tv4play logo

Höjda havsnivån ett stort hot: ”Hamnar och byggnader kommer svämmas över”

, 7 min 2 sek
Förra året var rekordvarmt och världshaven blir allt varmare. Det leder till att isen vid polerna och glaciärerna smälter, och det innebär ett hot för hundratals miljoner människors framtid. Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik och Johan Nilsson, professor i meteorologi förklarar hur situationen ut.
1 år sedan

Höjda havsnivån ett stort hot: ”Hamnar och byggnader kommer svämmas över”

, 7 min 2 sek
Förra året var rekordvarmt och världshaven blir allt varmare. Det leder till att isen vid polerna och glaciärerna smälter, och det innebär ett hot för hundratals miljoner människors framtid. Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik och Johan Nilsson, professor i meteorologi förklarar hur situationen ut.
1 år sedan