tv4play logo

Hemarbete allt vanligare – Kvinnor nöjdare än män

, 6 min 24 sek
Nu efter sommaren väntas många arbetsplatser återgå till att jobba från kontoret. Men trots det blir hemarbete allt vanligare och att jobba på distans har för många varit positivt. Mattias Borg, VD på Learnifier, och Ulrika Lindstrand, förbundsordförande på Sveriegs ingenjörer, berättar om hur många upplevt hemarbete under pandemin och vilka trender man kan se på arbetsplatser framöver.
10 månader sedan

Hemarbete allt vanligare – Kvinnor nöjdare än män

, 6 min 24 sek
Nu efter sommaren väntas många arbetsplatser återgå till att jobba från kontoret. Men trots det blir hemarbete allt vanligare och att jobba på distans har för många varit positivt. Mattias Borg, VD på Learnifier, och Ulrika Lindstrand, förbundsordförande på Sveriegs ingenjörer, berättar om hur många upplevt hemarbete under pandemin och vilka trender man kan se på arbetsplatser framöver.
10 månader sedan