tv4play logo

Hon grundade Järvaskolan för att motverka segregation

Nyhetsmorgons sommargäst Helya Riazat är ansvarig på en skola där många av eleverna kommer från socioekonomisk utsatthet. Idag jobbar hon hårt och framgångsrikt för alla barns rätt till en god utbildning. Hör henne berätta mer om hur hon genom Järvaskolans studieplan vill skapa en rättvisare skolgång.

Hon grundade Järvaskolan för att motverka segregation

Nyhetsmorgons sommargäst Helya Riazat är ansvarig på en skola där många av eleverna kommer från socioekonomisk utsatthet. Idag jobbar hon hårt och framgångsrikt för alla barns rätt till en god utbildning. Hör henne berätta mer om hur hon genom Järvaskolans studieplan vill skapa en rättvisare skolgång.