tv4play logo

Hot och våld mot lärare ökar – ”Läraryrket är ett helt annat jobb i dag”

De senaste åren har våld och hot om våld i skolan ökat och det gäller främst det våld som är riktat mot lärare. Förra veckan debatterades en metod för att minska skolvåldet som bland annat har använts på en grundskola i Stockholm och som heter lågaffektivt bemötande. Irene Ziverts, huvudskyddsombud vid Lärarnas Riksförbund i Stockholm stad, menar att metoden inte fungerar. Vad gör regeringen gör för att komma år problemet? Utbildningsminister Anna Ekström kommenterar.

Hot och våld mot lärare ökar – ”Läraryrket är ett helt annat jobb i dag”

De senaste åren har våld och hot om våld i skolan ökat och det gäller främst det våld som är riktat mot lärare. Förra veckan debatterades en metod för att minska skolvåldet som bland annat har använts på en grundskola i Stockholm och som heter lågaffektivt bemötande. Irene Ziverts, huvudskyddsombud vid Lärarnas Riksförbund i Stockholm stad, menar att metoden inte fungerar. Vad gör regeringen gör för att komma år problemet? Utbildningsminister Anna Ekström kommenterar.