• tv4play logo

    Kollektivliv är nya boendetrenden: ”Någon annan som städar”

    Katarina Liljestam Beyer är grundare och vice VD för ett företag som organiserar kollektivboenden. Anton Linderholm är kollektivboende och berättar hur det funkar att dela kök med andra människor.

    Kollektivliv är nya boendetrenden: ”Någon annan som städar”

    Katarina Liljestam Beyer är grundare och vice VD för ett företag som organiserar kollektivboenden. Anton Linderholm är kollektivboende och berättar hur det funkar att dela kök med andra människor.