tv4play logo

Kriminalteknikern: Detta påverkar kroppens förruttnelse

Kelda Stagg är expert på forensisk tafonomi, det vill säga förruttnelseprocesser – vad som händer med kroppen när vi dör och hur processen påverkas av sättet vi dör på. Redan som barn funderade hon på vad som händer med kroppen när man dör. Men när ingen kunde besvara hennes frågor bestämde hon sig för att ta reda på det själv. Nu är hon expert i förruttnelseprocesser och föreläser i ämnet i Uppsala och har även varit involverad i internationella projekt gällande hantering av mänskliga kvarlevor i forensiskt syfte.

Kriminalteknikern: Detta påverkar kroppens förruttnelse

Kelda Stagg är expert på forensisk tafonomi, det vill säga förruttnelseprocesser – vad som händer med kroppen när vi dör och hur processen påverkas av sättet vi dör på. Redan som barn funderade hon på vad som händer med kroppen när man dör. Men när ingen kunde besvara hennes frågor bestämde hon sig för att ta reda på det själv. Nu är hon expert i förruttnelseprocesser och föreläser i ämnet i Uppsala och har även varit involverad i internationella projekt gällande hantering av mänskliga kvarlevor i forensiskt syfte.