tv4play logo

Kritik om hur Sverige hanterade början av pandemin – ”Man hindrade inte att virus kom in i landet”

, 4 min 54 sek
Kungliga vetenskapsakademins expertgrupp har nu släppt sin slutrapport om hur Sverige hanterat pandemin och framförallt dess inledande skede. Mycket kritik riktas mot hanteringen då man inte hindrade virus från att komma in i Sverige. Annika Linde pratar också om rekommendationen kring munskydd som varit väldigt omdiskuterad.

Kritik om hur Sverige hanterade början av pandemin – ”Man hindrade inte att virus kom in i landet”

, 4 min 54 sek
Kungliga vetenskapsakademins expertgrupp har nu släppt sin slutrapport om hur Sverige hanterat pandemin och framförallt dess inledande skede. Mycket kritik riktas mot hanteringen då man inte hindrade virus från att komma in i Sverige. Annika Linde pratar också om rekommendationen kring munskydd som varit väldigt omdiskuterad.