tv4play logo

Projekt mot digitalt kvinnovåld prisas

Digitaliseringen de senaste åren skapat en helt ny arena för mäns hot, kränkningar och våld mot kvinnor. För att få stopp på mäns digitala våld mot kvinnor så har "Digital kvinnofrid" startats och igår fick projektet som är ett samarbete mellan Uppsala kvinnojour och cybersäkerhetsföretaget Sentor, ta emot priset "Årets initiativ" av intresseorganisationen Forum.

Projekt mot digitalt kvinnovåld prisas

Digitaliseringen de senaste åren skapat en helt ny arena för mäns hot, kränkningar och våld mot kvinnor. För att få stopp på mäns digitala våld mot kvinnor så har "Digital kvinnofrid" startats och igår fick projektet som är ett samarbete mellan Uppsala kvinnojour och cybersäkerhetsföretaget Sentor, ta emot priset "Årets initiativ" av intresseorganisationen Forum.

Hela program

14 avsnitt