tv4play logo

Rädsla att belasta sjukvården – äldre kvinnor stannar hemma

Färre sökte akut vård under pandemin. I april, när coronaviruset härjade hårt, var besöken 26 procent färre än samma månad 2019, enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Sara Schulz, leg. sjuksköterska och biträdande verksamhetschef på akutmottagningen Karolinska, förklarar vikten i att våga söka vård.

Rädsla att belasta sjukvården – äldre kvinnor stannar hemma

Färre sökte akut vård under pandemin. I april, när coronaviruset härjade hårt, var besöken 26 procent färre än samma månad 2019, enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Sara Schulz, leg. sjuksköterska och biträdande verksamhetschef på akutmottagningen Karolinska, förklarar vikten i att våga söka vård.