tv4play logo

”Rejält gap” mellan flickors och pojkars närvaro på sociala medier

Flickor hänger mer på sociala medier än pojkar, det visar statens medieråds årliga rapport ”Ungar och medier”. Enligt Yvonne Andersson som är analytiker Statens medieråd kan det bland annat bero på en pandemieffekt: att fler flyttat över sitt sociala umgänge till sociala medier.

”Rejält gap” mellan flickors och pojkars närvaro på sociala medier

Flickor hänger mer på sociala medier än pojkar, det visar statens medieråds årliga rapport ”Ungar och medier”. Enligt Yvonne Andersson som är analytiker Statens medieråd kan det bland annat bero på en pandemieffekt: att fler flyttat över sitt sociala umgänge till sociala medier.