tv4play logo
Sök

Så drabbas världens fattiga av bristen på rent vatten

785 miljoner människor världen över saknar idag rent vatten och ett stort hot inför framtiden är klimatförändringarna som i form av torka, översvämningar och stigande havsnivåer påverkar människors möjligheter att få tag i rent vatten. Och det är världens mest utsatta, de fattigaste, som drabbas mest. Allt enligt rapporten "Turn the tide" som organisationen WaterAid presenterar idag.

Så drabbas världens fattiga av bristen på rent vatten

785 miljoner människor världen över saknar idag rent vatten och ett stort hot inför framtiden är klimatförändringarna som i form av torka, översvämningar och stigande havsnivåer påverkar människors möjligheter att få tag i rent vatten. Och det är världens mest utsatta, de fattigaste, som drabbas mest. Allt enligt rapporten "Turn the tide" som organisationen WaterAid presenterar idag.

Hela program

14 avsnitt