tv4play logo
Sök

Så ska invandrade akademiker få jobb

6 av 10 jobb förmedlas via kontakter. De som är nyinflyttade och ännu inte hunnit bygga upp ett kontaktnät i Sverige har därför ofta svårare att komma in på arbetsmarknaden. En lösning är att jobba med mentorskap, något akademikerförbundet Jusek jobbar aktivt med.

Så ska invandrade akademiker få jobb

6 av 10 jobb förmedlas via kontakter. De som är nyinflyttade och ännu inte hunnit bygga upp ett kontaktnät i Sverige har därför ofta svårare att komma in på arbetsmarknaden. En lösning är att jobba med mentorskap, något akademikerförbundet Jusek jobbar aktivt med.

Hela program

14 avsnitt