tv4play logo

Så ska våldsutsatta kvinnor skyddas: ”Vi måste arbeta på bred front”

Idag är det internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Och allt fler våldsutsatta kvinnor i Sverige ska upptäckas och bli hjälpta - det är målet för de 5 myndigheter som fått ett regeringsuppdrag. Arbetsförmedlingen är en av myndigheterna Åsa Frostfeldt som är samordnare, berättar vilka åtgärder de tar för att bekämpa våld mot kvinnor. Katarina Björkgren, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, menar att myndighets Sverige måste visa att de kan ge kvinnor det skydd de behöver.

Så ska våldsutsatta kvinnor skyddas: ”Vi måste arbeta på bred front”

Idag är det internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Och allt fler våldsutsatta kvinnor i Sverige ska upptäckas och bli hjälpta - det är målet för de 5 myndigheter som fått ett regeringsuppdrag. Arbetsförmedlingen är en av myndigheterna Åsa Frostfeldt som är samordnare, berättar vilka åtgärder de tar för att bekämpa våld mot kvinnor. Katarina Björkgren, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, menar att myndighets Sverige måste visa att de kan ge kvinnor det skydd de behöver.

Hela program

15 avsnitt