tv4play logo

Så här skapar du en Wikipedia-artikel

, 5 min 32 sek
Över 80 procent av alla biografier som publiceras på Wikipedia i Sverige handlar om män. Och bara en femtedel om kvinnor. Varför är kvinnor så underrepresenterade?

Så här skapar du en Wikipedia-artikel

, 5 min 32 sek
Över 80 procent av alla biografier som publiceras på Wikipedia i Sverige handlar om män. Och bara en femtedel om kvinnor. Varför är kvinnor så underrepresenterade?