• tv4play logo

    Så ska du träna efter att ha fyllt 40 år

    Hälsoexperten Leila Söderholm fokuserar på en ålder i taget och lär oss hur man kan träna utifrån sina förutsättningar i olika livsskeden. I dag fokuserar vi på 40 år och uppåt. Till exempel visade Leila en övning med en stol där man ska sätta sig/ställa sig upp ett antal gånger under en minut. Antal gånger för respektive åldersgrupp kan man se i tabellen.

    Så ska du träna efter att ha fyllt 40 år

    Hälsoexperten Leila Söderholm fokuserar på en ålder i taget och lär oss hur man kan träna utifrån sina förutsättningar i olika livsskeden. I dag fokuserar vi på 40 år och uppåt. Till exempel visade Leila en övning med en stol där man ska sätta sig/ställa sig upp ett antal gånger under en minut. Antal gånger för respektive åldersgrupp kan man se i tabellen.