tv4play logo

Skrapar triss åt mamma: ”Ett hedersuppdrag”

Jonas Banestig från Helsingborg skrapar triss åt mamma. Det blir lott nummer 21.

Skrapar triss åt mamma: ”Ett hedersuppdrag”

Jonas Banestig från Helsingborg skrapar triss åt mamma. Det blir lott nummer 21.