tv4play logo

”Social distansering är en folksport”

Lars Trägårdh historiker och professor berättar om hur vi i Sverige historisk ställt oss till staten. Johan Martinsson. Föreståndare för SOM-institutet berättar om att svenskens tilltro till myndigheter är hög, även om det finns områden där förtroendet rasat.

”Social distansering är en folksport”

Lars Trägårdh historiker och professor berättar om hur vi i Sverige historisk ställt oss till staten. Johan Martinsson. Föreståndare för SOM-institutet berättar om att svenskens tilltro till myndigheter är hög, även om det finns områden där förtroendet rasat.

Hela program

15 avsnitt