tv4play logo
Sök

Stormöte mellan kärnvapenmakterna

I dag möts representanter för USA och Ryssland i Geneve för att diskutera kärnvapenfrågan. Enligt den senaste rapporten från Stockholms internationella fredsforsknings-institut så ökade antalet stridsspetsar i de militära kärnvapenlagren med cirka 300 stycken det senaste året. Totalt så ska det finnas omkring 2 000 kärnvapen i världen som hålls i högsta beredskap och majoriteten av dessa tillhör USA och Ryssland. Mike Winnerstig, chef för säkerhetspolitiska enheten på Totalförsvarets forskningsinstitut ger oss allt vi behöver veta om mötet.

Stormöte mellan kärnvapenmakterna

I dag möts representanter för USA och Ryssland i Geneve för att diskutera kärnvapenfrågan. Enligt den senaste rapporten från Stockholms internationella fredsforsknings-institut så ökade antalet stridsspetsar i de militära kärnvapenlagren med cirka 300 stycken det senaste året. Totalt så ska det finnas omkring 2 000 kärnvapen i världen som hålls i högsta beredskap och majoriteten av dessa tillhör USA och Ryssland. Mike Winnerstig, chef för säkerhetspolitiska enheten på Totalförsvarets forskningsinstitut ger oss allt vi behöver veta om mötet.