tv4play logo

Eleverna föreslår egen lösning för nationella proven

Emiliah Molander och Elin Jernkrok som går i nian tycker att de nationella proven läggs upp som ”det mest livsavgörande vi ska göra, som att det är avgörande för vår framtid”. De har egna förslag på hur proven kan läggas upp för att minska pressen.

Eleverna föreslår egen lösning för nationella proven

Emiliah Molander och Elin Jernkrok som går i nian tycker att de nationella proven läggs upp som ”det mest livsavgörande vi ska göra, som att det är avgörande för vår framtid”. De har egna förslag på hur proven kan läggas upp för att minska pressen.