tv4play logo

Stress och krav bland elever ökar: ”Många ger upp”

Emiliah Molander och Elin Jernkrok som går i nian tycker att de nationella proven läggs upp som ”det mest livsavgörande vi ska göra, som att det är avgörande för vår framtid”. De har egna förslag på hur proven kan läggas upp för att minska pressen.

Stress och krav bland elever ökar: ”Många ger upp”

Emiliah Molander och Elin Jernkrok som går i nian tycker att de nationella proven läggs upp som ”det mest livsavgörande vi ska göra, som att det är avgörande för vår framtid”. De har egna förslag på hur proven kan läggas upp för att minska pressen.