tv4play logo
Sök

Svårt att förstå corona-jämförelser: "Måste använda flera pusselbitar"

Olika länder i Europa har olika metoder för att mäta effekter av covid 19, som smittspridning och dödstal. Statistik om detta baseras på olika kriterier vilket gör det svårt att jämföra länder sinsemellan. Karin Modig är docent i epidemiologi och förklarar hur vi kan tänka kring jämförelserna.

Svårt att förstå corona-jämförelser: "Måste använda flera pusselbitar"

Olika länder i Europa har olika metoder för att mäta effekter av covid 19, som smittspridning och dödstal. Statistik om detta baseras på olika kriterier vilket gör det svårt att jämföra länder sinsemellan. Karin Modig är docent i epidemiologi och förklarar hur vi kan tänka kring jämförelserna.

Hela program

15 avsnitt