tv4play logo

Sverige saknar plan för vattensäkerhet

, 1 min 29 sek
Andreas Claesson, docent hjärtstoppscentrum Karolinska institutet, menar att Sverige saknar plan för vattensäkerhet. Regeringen måste nu ge ett tydligt uppdrag, enligt FNs resolution och tillsätta ett centrum för drunkningsprevention. Över 400 personer skadas eller omkommer i drunkningsolyckor visar en ny undersökning Tidigare har siffran på omkomna legat på ca 100 personer. Den nya registerundersökningen är baserat på ett internationellt system där man tittat på socialstyrelsens patientregister och dödsorsaksregister.

Sverige saknar plan för vattensäkerhet

, 1 min 29 sek
Andreas Claesson, docent hjärtstoppscentrum Karolinska institutet, menar att Sverige saknar plan för vattensäkerhet. Regeringen måste nu ge ett tydligt uppdrag, enligt FNs resolution och tillsätta ett centrum för drunkningsprevention. Över 400 personer skadas eller omkommer i drunkningsolyckor visar en ny undersökning Tidigare har siffran på omkomna legat på ca 100 personer. Den nya registerundersökningen är baserat på ett internationellt system där man tittat på socialstyrelsens patientregister och dödsorsaksregister.