tv4play logo

Tricksen för att inte skada sig vid täljning ”Ser livsfarligt ut”

Slöjdaren Jögge Sundqvist har snidat sedan fyra års ålder, och är en i ett långt led människor som sysslat med karvsnitt. Här visar han hur man bemästrar den tusenåriga traditionen – och hur man håller kniven för att inte skada sig.

Tricksen för att inte skada sig vid täljning ”Ser livsfarligt ut”

Slöjdaren Jögge Sundqvist har snidat sedan fyra års ålder, och är en i ett långt led människor som sysslat med karvsnitt. Här visar han hur man bemästrar den tusenåriga traditionen – och hur man håller kniven för att inte skada sig.