”Ungdomar i Danderyd mer benägna att bruka droger”

, 7 min 6 sek
Droger bland ungdomar i höginkomsttagar-kommuner ligger högt jämfört med jämnåriga i övriga landet. I ett nytt ideellt projekt i Danderyd kommun går forskare och gymnasieelever ihop i syfte att hitta svar på varför ungdomar brukar droger, och vilka insatser som faktiskt får effekt i verkligheten. Lotta Borg Skoglund, forskare i psykiatri vid Karolinska Institutet, som initierade det här projekte och Nathalie Saberian som är elev på Danderyd Gymnasium berättar vad det handlar om.
4 år sedan

”Ungdomar i Danderyd mer benägna att bruka droger”

, 7 min 6 sek
Droger bland ungdomar i höginkomsttagar-kommuner ligger högt jämfört med jämnåriga i övriga landet. I ett nytt ideellt projekt i Danderyd kommun går forskare och gymnasieelever ihop i syfte att hitta svar på varför ungdomar brukar droger, och vilka insatser som faktiskt får effekt i verkligheten. Lotta Borg Skoglund, forskare i psykiatri vid Karolinska Institutet, som initierade det här projekte och Nathalie Saberian som är elev på Danderyd Gymnasium berättar vad det handlar om.
4 år sedan