tv4play logo

Vårdnadstvister ökar: ”Barnen osynliggörs i konflikterna”

Antalet vårdnadstvister som avgörs i domstol har fördubblats de senaste tio åren. Vi har med oss familjerättsjuristen Linda Ljunggren Syding, som menar att många av tvisterna, som i slutändan går ut över barnen, hade kunnat undvikas.

Vårdnadstvister ökar: ”Barnen osynliggörs i konflikterna”

Antalet vårdnadstvister som avgörs i domstol har fördubblats de senaste tio åren. Vi har med oss familjerättsjuristen Linda Ljunggren Syding, som menar att många av tvisterna, som i slutändan går ut över barnen, hade kunnat undvikas.