tv4play logo

Våld på ungdomshem – "De yngsta barnen och flickor är mest utsatta"

, 7 min 57 sek
Barnrättsbyrån har gjort en studie på uppdrag av barn på statliga ungdomshem. Barnen vittnar om våld och utsatthet i samband med så kallade avskiljningar. Barnrättsbyråns generalsekreterare Elin Wernquist berättar att myndigheterna inte anser att de våldsamma incidenterna som barnen beskrivit är något utöver det vanliga och inte leder till några anmälningar. Överläkare Tom Palmstierna menar att institutionerna löser konflikter på ett omodernt sätt.

Våld på ungdomshem – "De yngsta barnen och flickor är mest utsatta"

, 7 min 57 sek
Barnrättsbyrån har gjort en studie på uppdrag av barn på statliga ungdomshem. Barnen vittnar om våld och utsatthet i samband med så kallade avskiljningar. Barnrättsbyråns generalsekreterare Elin Wernquist berättar att myndigheterna inte anser att de våldsamma incidenterna som barnen beskrivit är något utöver det vanliga och inte leder till några anmälningar. Överläkare Tom Palmstierna menar att institutionerna löser konflikter på ett omodernt sätt.